Aspecte calitative ale situației femeilor pe piața muncii din Republica Moldova

businessWomanMotto: “Femeia învinge totul, apoi plînge” /Vieru Gr./
Trecerea de la societatea industrială la cea informațională a produs creșterea considerabilă a rolului femeii pe piața muncii. Astăzi femeile nu întîmpină mari dificultăți de a se angaja la acele posturi, la care cîndva lucrau doar bărbații.
Actualitatea temei în cauză rezultă din elementele de discriminare care persistă, totuși, pe piața muncii din Republica Moldova, în cadrul căreia imaginea femeii devine tot mai impunătoare.
În ultimul deceniu femeile apar tot mai frecvent în domeniul de afaceri. Deşi ponderea femeilor în rîndurile oamenilor de afaceri este destul de joasă, conform datelor articolului lui V. Rusu ”Businessmeni cu fustă”, ea este în continuă creştere (9,7% din femei, pentru anul 2007 – și-au inițiat propria afacere), cauzele fiind:
• de ordin material (independență financiară);
• aspectul etico-moral (femeile muncesc pentru că se simt utile societăţii);
• motive de compensaţie (nu se simt singure, uită de problemele personale).


Un lucru curios este că OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), Forumului Economic Mondial de la DAVOS, împreună cu organizația Manpower au declarat că soluția subestimată pentru a depăși criza financiară globală este implicarea mai mare a femeilor pe piața muncii și în economie.

Domeniile de activitate a femeilor de pe piața muncii Moldovei au fost structurate în urma studiului prezentat pe site-ul național de statistică, după cum este arătat în diagramă. Astfel, este vizibil că femeile într-adevăr sunt încadrate în toate domeniile de activitate, însă a lucra undeva nu înseamnă a căpăta cel mai înalt statut social.
În condițiile de incertitudine ale RM este complicat să te menții la un post de muncă pentru o perioadă lungă de timp. În mediu femeile lucrează la același post de muncă 5-7 ani, unul din motivele principale fiind incorectitudinea alegerii modalității de anagajare. Agențiile de ocupare a forței de muncă nu sunt suficient solicitate.
Efectele subutilizării potențialului feminin sunt: îmbătrînirea populației, plecarea femeilor peste hotare; micșorarea natalității; descurajarea dorinței femeilor de a face studii; lipsa creativității în știință.
Conform Codului Muncii RM, fiecare persoană, în momentul angajării trebuie să semneze un contract de muncă, cu toate acestea, 64,8% din femeile care activează pe piața muncii rămîn a fi fără contract de muncă. Însă, nici contractul de muncă nu conferă stabilitate pe piața muncii; sunt posibile disponibilizări, micșorări de salariu. Studiul efectuat de A. Barcă și D. Vaculovschi: “Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă”, oferă informația că în 100 din 100 de cazuri, angajatorii înaintează restricții neoficiale angajaților, fără a fi stipulate în contractul de muncă.
La capitolul discriminare, Moldova a ratificat Convenţia ONU asupra Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare faţă de Femei (CEDAW) în 1994. Astfel, în februarie 2006, a fost adoptată Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse femei-bărbaţi în Republica Moldova. Cu toate acestea, în RM, conform studiului efectuat de V. Trofimov: “Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii”, salariul mediu al unei femei constituie 72,3% din salariul mediu al unui bărbat.
Fenomenele de discriminare pot fi constatate și la nivelul instruirii profesionale. Astfel, în Moldova, organizațiile acordă prioritate la instruire mai întîi bărbaților(36,5%), instruirea femeilor se efectuează doar în organizație(36,5%) și la instruire în străinătate pleacă doar bărbații(23,1%). 50,3% din firmele din RM preferă ca bărbații să ocupe posturile cheie ale organizației (iar 8,5% din firme nu permit categoric participarea la concurs a femeilor). Motivul pe care se fundamentează prioritățile bărbatului în posturile cheie este invocat ca fiind nemulțumirea firmelor atunci cînd femeile pleacă în concediu de maternitate.
Hărțuirea – alt aspect discriminatoriu aparent pe piața muncii din Republica Moldova, lichidînd direct productivitatea femeilor, satisfacția muncii, imposibilitatea promovării, imposibilitatea creșterii salariale. În aceste condiții, femeile lucrătoare renunță benevol la locul de muncă. În 34% din cazuri, renunțarea e motivată de salariul mic, 21% – discriminarea salarială, 20% – programul de muncă impus de patron, 9% – conflict personal cu patronul.
În afară de aspectele discriminatorii, spre deosebire de economia socialistă, cînd fiecare perosoană este asigurată cu un post de muncă, în economia de piață nu toate persoanele pot fi încadrate pe piața muncii. La moment, în jur la 40% din femeile apte de muncă(persoane economic active) din RM, conform BIM-ului, se înscriu în categoria de șomeri. Oportunitățile de îmbunătățire a situației femeilor pe piața muncii din Moldova nu este una din prioritățile statului, însă, urgentarea elaborării unei politici sociale de susținere a femeilor este argumentată de faptul că peste 64,4% din femeile aflate încă pe piața muncii RM exprimă doleanțe de a pleca la muncă peste hotare.
Elaborarea unor astfel de politici poate conferi mai multă încredere și independență femeilor, deoarece anume ele sunt veriga de ață care dau naștere viitorului, iar calitatea acestui viitor depinde de prezentul în care sunt stimulate să trăiască și să activeze femeile.

Bibliografia:
1. http://www.financiarul.com
2. http://www.statistica.md
3. Programul de țară privind munca decentă (PȚMD) 2008 – 2011;
4. Cristina Văileanu: Portretul statistic: “Femeile și bărbații din Republica Moldova”, – http://www.undp.md/main/gender
5. ”Vocea Civică”, Volumul 8, Nr. 4 (46), iulie-august 2008;
6. V. Trofimov: “Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii”, – BNS, 2008;
7. A. Barcă, D. Vaculovschi: “Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă”, – ANOFM, 2007;
8. A. Rojco: “Elaborarea abordărilor metodologice de evaluare a politicilor sociale din Republica Moldova şi recomandării de aplicare”, – IEFS, 2008.

Advertisements

2 comments

  1. dumitrucondrea · · Reply

    analizand toate oportunitatile pe care le poate avea o femeie atunci cand se angajeaza, realizez ca in tara noastra totul merge cu c..r.. in sus. In occident o femeie agera e cu mult mai pretuita decat un barbat atunci cand este angajata. Interesant, de ce in occident nu apare problema discriminarii barbatilor atunci cand isi cauta un serviciu???:)

    Like

  2. Natalia Bejan · · Reply

    Pentru ca asa problema nicaieri nu ar trebui sa apara, tine de egalitate, democratie… chestii din astea: know-how-uri neajunse in Moldova.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: