Interviu pentru allmoldova

Iulia IABANJI: Noi planificăm programe de succes

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Moldova (ODIMM) a fost înfiinţat în anul 2007 în scopul sporirii rezultatelor pozitive înregistrate în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Iulia Iabanji este Director General al instituţiei în cauză şi cea mai avizată persoană în ceea ce ţine de antreprenoriatul moldovenesc. Despre acţiunile care se întreprind pentru dezvoltarea acestui segment aflăm în interviul ce urmează.


Activitatea antreprenorială este de obicei asociată cu activitatea bărbaţilor. Iar Dvs. sunteţi Director General al organizaţiei care nemijlocit lucreză cu şi pentru antreprenoriatul autohton. Mai mult decât atât, majoritatea angajaţilor Dvs sunt de asemenea femei. Din această perspectivă: consideraţi că există vreo diferenţă între viziunea bărbaţilor şi a femeilor asupra sectorului de business, în special sectorul IMM?

Trebuie să pornim de la ideea că nu există motive să credem că femeile au drepturi lezate în sectorul de business din Republica Moldova sau că şansele femei-bărbaţi nu ar fi egale. Exact aşa cum bărbaţii luptă pentru realizări, aşa trebuie şi doamnele sau domnişoarele să meargă spre realizarea obiectivelor propuse. Consider că femeile pot realiza multe, graţie insistenţei şi încrederii în forţele proprii şi ale echipei cu care lucrează. Faptul că numai 25% din antreprenorii autohtoni sunt femei, susţine această regula. Totuşi, bărbaţii tind spre rezultate, iar femeile atrag o atenţie mai amănunţită procesului de obţinere a acestora.

Există multiple obstacole care împiedică persoanele să investească într-o afacere: lipsa resurselor financiare, anumite bariere fiscale, materia primă de proastă calitate, lipsa abilităţilor manageriale, contabile, cele de gestionare a personalului etc. Care consideraţi că este totuşi motivul principal pentru care cetăţenii Republicii Moldova ezită să-şi deschidă o afacere?

Nu cred că putem prioritiza obstacolele. Avem aceleaşi probleme care ani la rând nu se schimbă şi, din păcate, nu se rezolvă. Totuşi, dintre toate impedimentele aş evidenţia lipsa resurselor financiare. Însă, chiar şi având resurse financiare,  dacă nu ai numite abilităţi antreprenoriale, afacerea devine riscantă. În alte ţări, dacă ai bani suficienţi – poţi angaja un administrator “talentat”, în Republica Moldova astfel de structură managerială nu este aplicabilă din cauza resurselor limitate. Anume lipsa abilităţilor antreprenoriale face, în mare parte, ca 3 din 5 companii să falimenteze în primii ani de activitate. Deci, afacerea înseamnă foarte mult risc, dacă nu ştii la timp să-ţi pui anumite întrebări.

Care au fost condiţiile care au dus la fondarea ODIMM?

ODIMM a fost creată acum 3 ani, în 2007. Condiţia principală a înfiinţării ODIMM a fost necesitatea implementării tuturor proiectelor şi politicilor Ministerului Economiei care erau, în mare parte, doar declarative, dat fiind că nu exista un organ care să le implementeze. Astfel, scopul creării organizaţiei noastre a fost instituirea unei structuri care să reprezinte puntea de legătură dintre politici şi business-ul mic şi mijlociu. Avem o colaborare destul de eficientă cu Ministerul Economiei, împreună cu care am implementat şi realizat multiple activităţi.

Necesităţile pentru creştere în Republica Moldova sunt enorme, pe când resursele sunt limitate. Care sunt sectoarele prioritare ale economiei spre care încercaţi să direcţionaţi activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii din Moldova? Sunt anumite ramuri mai mult încurajate, susţinute decât altele? Sau anumite regiuni geografice?

Eu aş numi Moldova ca fiind o singură, mare regiune subdezvoltată în majoritatea sectoarelor. În toate aspectele economice este nevoie de schimbare, iar cea mai importantă fiind schimbarea profilului: de la agricol, la industrial şi servicii. Din alt punct de vedere este necesară dezvoltarea sectorului IMM anume în regiunile rurale: acolo unde există forţă de muncă, materii prime. Doar 60% din IMM-urile autohtone sunt concentrate în Chişinău. Ceea ce facem noi: încercăm să provocăm prin programe, proiecte şi cursuri iniţiativa antreprenorilor. Chiar dacă nu au abilităţi, oamenii pot să-şi deschidă o afacere, beneficiind de asistenţa ODIMM.

ODIMM susține antreprenorii inclusiv prin Fondul de Garantare a Creditelor (FGC). Care sunt succesele obţinute de acestea? Cine poate profita de acest “serviciu”?

FGC reprezintă un fond de stat, care a devenit un instrument financiar important oferind posibilitatea obţinerii de către întreprinzători a garanţiilor pentru creditele contractate. De produsele acestui fond pot beneficia doar întreprinderile micro şi mici. Recent au fost majorate ploafoanele gajului pe care antreprenorii îl pot contracta de la ODIMM. Dar, chiar dacă acum antreprenorii pot beneficia de un credit mai mare, cu suportul ODIMM la capitolul gajării; dacă există dorinţă şi ingeniozitate poţi deschide o afacere chiar şi cu bani mai puţini. La capitolul problemelor financiare, mai există şi o altă soluţie: serviciile de consultanţă. Companiile moldoveneşti nu au învăţat încă să consulte aceste servicii. ODIMM desigur că poate veni cu anumite recomandări, pronosticuri, însă specialiştii din companiile de consulaţă vin cu soluţii concrete, dar, evident, serviciul acestora nu este gratis. Şi totuşi, profitând de consultanţa specialiştilor îţi poţi asigura profit pe viitor.

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este unul dintre cele mai cunoscute proiecte pentru tineri implementate de ODIMM. Cum sunt rezultatele acestuia şi cât va mai dura proiectul?

PNAET a fost lansat în 2008 şi pot spune că din cei peste 20 ani din cariera mea, programul în cauză este cel mai vast. Graţie succesului obţinut, PNAET va fi prelungit, deoarece a fost preconizat iniţial până în anul 2010. La începutul programului, aveam anumite dubii, cauzate anume de complexitatea acestuia, acum însă ne bucurăm de rezultate. Tinerii care au beneficiat de cursurile PNAET, au beneficiat şi de creditare a afacerii în sumă de 300.000 lei, dintre care 40% – grant.

ODIMM a implementat multiple proiecte destinate tinerilor, motivul fiind, probabil, insuficienţa experienţei şi cunoştinţelor acestora; sau lansarea unor afaceri fără a efectua planificări amănunţite. Din experienţa ODIMM, au tinerii noştri suficientă iniţiativă şi curaj pentru a deschide o afacere?

Avem foarte mulţi tineri talentaţi, cu planuri care impresionează şi care beneficiază şi de tutelarea noastră la etapa de iniţiere a afacerilor. Este imposibil să vorbim despre toţi tinerii la general, la fel cum ar fi să ne pronunţăm la nivel macro despre tot sectorul IMM, de aceea avem o abordare personalizată. Doar graţie programului PNAET au fost lansate peste 400 de afaceri de succes anume de către tineri. Dat fiind că Moldova are un sector al IMM subdezvoltat, la etapa actuală este nevoie să protejăm business-urile începătorilor. Anume din aceatsă cauză, susţinerea start-upurilor în primii 3 ani de activitate este primordială. În perspectivă, la a doua etapă, se va purcede la dezvoltarea infrastructurii în afaceri, acum însă, trebuie să încurajăm iniţiativele şi să acordăm asistenţă celora care o necesită.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: