Analiza Angajabilității Tinerilor din Moldova

Raportul pe care îl înserez mai jos reprezintă o totalizare a principalelor concluzii relevate din proiectul ”Experiența Uniunii Europene în identificarea oportunităților pentru tineri: angajare și carieră”, implementat de Centrul Național pentru Susținerea Inițiativelor Europene în Moldova cu suportul financial al Programului East East: Partnership Beyond Borders al Fundației Soros Moldova și Fundația Soros România.

Download aici: Raport CNSIEM 2010: Situația tinerilor pe piața muncii. Identificarea oportunităților: angajare și carieră

Nu voi menționa recomandările și ajustările pe care le-am generat în raport, acestea pot fi găsite în documentul sus postat, dar voi publica exemplele pe care le-am considerat demne de analiză și urmare a câtorva țări membre ale Uniunii Europene, care au implementat și dezvoltat programe menite să lupte cu șomajul în rândul tinerilor, precum și să promoveze antreprenoriatul.

Exemple demne de urmat din experiența Uniunii Europene:

– Statul român a alocat peste 61 milioane euro în anul 2010 pentru reducerea șomajului în țară. Întreprinderile care urmează să angajeze indivizi șomeri pot beneficia de suport financiar în mărime de 50% din salariul noului angajat, pe o durată de până la 12 luni;

– În România a fost creat un portal online (www.talentgate.ro) dedicat întăririi conexiunii dintre sectorul de business și tineri, astfel, prin intermediul aplicării online, completării formularelor solicitate și parcurgerii unor teste intelectuale, elaborate de experții Talent Gate, tinerii sunt selectați pentru diferite posturi de muncă conform criteriilor rezumate din rezultatele testelor. Bugetul programului este asigurat din parteneriatele cu companiile care recrutează angajați prin intermediul acestui portal;

– În 2011 urmează lansarea unui program ce prevede crearea a 2000 de locuri noi de muncă pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor universitare din Irlanda, urmând ca toate cheltuielile aferente salariului să fie suportate de stat prin subsidarea angajatorului în măsură de 100%, durata plății subsidiilor este încă nedeterminată;

– Companiile poloneze care acceptă tinerii pentru internshipuri beneficiază de subsidii din partea statului în dependență de condițiile prevăzute de program (ex: numărul tinerilor, durata internshipului);

– La nivel de Uniune Europeană, la începutul anului 2010, a fost luată decizia susținerii sectorului de business și diminuarea șomajului, similar experienței Poloniei menționate la punctul anterior, astfel, fiecare companie care angajează o persoană, înregistrată ca șomer de mai mult de 6 luni, poate solicita 2500 euro plătite o singură dată (one pay-off), paralel cu scutirea de la plata contribuțiilor sociale pentru 24 luni sau poate alege scutirea de la plata contribuțiilor sociale pentru o perioadă de 36 luni;

– În prezent se inițiază crearea unei Școli de Instruire Profesională în Polonia pe specialități înguste care colaborează direct cu agenții economici. Cursurile sunt de o durată de timp relativ scurtă (câteva luni), fiind optimizate cerinței agenților economici, iar după finisarea acestora ”absolvenții” sunt direct încadrați în câmpul muncii în companiile partenere ale Școlii poloneze;

– Dezvoltarea cursurilor de apprenticeship în Polonia care presupune cursuri de durata a 12 luni strict specializate de domenii de activitate organizate pentru persoanele care necesită o perfecționare a cunoștințelor, abilităților practice și care deja au studii în domeniu;

– Subsidarea mai pronunțată a specialităților universitare poloneze care se bucură de o cerere mai înaltă de specialiști pe piață și, respectiv, subsidarea moderată sau nulă a specialităților cu cel mai înalt număr de șomeri;

– La finele anului 2010 Comisia Europeană urmează să definitiveze programul de microcredite adresate tinerilor. Bugetul programului însumează 100 milioane euro și este adresat anume tinerilor șomeri care întâmpină dificultăți în contractarea unui credit de la bănci comerciale;

– În Estonia are loc organizarea unor Cluburi ale Tinerilor Șomeri, scopul acestora este intensificarea procesului de căutare a unui loc de muncă prin efort colectiv și schimbul de experiență în domeniul procesului de căutare;

– Participarea activă și directă a tinerilor estonieni la procesul de definire a curriculei școlare prin intermediul organizațiilor studențești (consilii, senate) la nivel de universitate;

– Mărirea numărului de angajați În Germania prin oferte part-time de lucru, astfel, un post de muncă este divizat între doi angajați care lucrează cu orar redus, având posibilitatea să continue căutarea unui loc de muncă și în același timp obține un salariu;

– Mobilizarea organizațiilor guvernamentale grecești în contextul problemei șomajului tinerilor prin organizarea trainingurilor de orientare profesională;

– În anul 2010 în Olanda au fost investite peste 16 milioane euro pentru mărirea ratei de școlarizare a tinerilor și lungirea duratei studiilor;

– Suedia: diminuarea ratei contribuțiilor pe asigurări sociale pentru angajații cu vârsta de până la 26 ani;

– Suedia: editarea și distribuirea anuală a ghidului: ”Career Guide for Young People”, care este expediat la adresa poștală a fiecărui absolvent din Suedia și conține informații cu privire la oportuntitățile de angajare, sfaturi pentru mărirea șanselor de angajare (modul de a scrie CV-ul, o scrisoare de intenție), drepturile și obligațiile persoanelor pe piața muncii etc.;

– În Turcia angajatorii tinerilor cu vârsta de până la 29 ani și a femeilor sunt scutiți parțial de plata contribuției sociale pentru o perioadă de 5 ani.

Deși marea majoritate a bunelor practici din cadrul țărilor Uniunii Europene implică direct sau indirect cheltuieli financiare din partea statului, rolul acestora în minimizarea ratei șomajului tinerilor, în condițiile unei planificări adecvate și amănunțite, poate schimba cu mult situația din Republica Moldova. Cert este, însă, faptul că fără reforma sistemului educațional din Republica Moldova, bazele problemei angajării tinerilor nu poate fi influențată.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: